Η αυξημένη έως τώρα αποδοχή και χρήση των πλαστικών από τους εμπόρους, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία οφείλεται στα πλεονεκτήματα που αυτά παρουσιάζουν συγκρινόμενα με τα περισσότερα άλλα υλικά. Το χαμηλό τους βάρος και η ευκολία χρήσης είναι ίσως για πολλούς το σημαντικότερό τους πλεονέκτημα. Σε σύγκριση με ένα γυάλινο μπουκάλι, το πλαστικό ίδιου όγκου έχει μόλις το 1/8 του βάρους αυτού. Επίσης, έχουν εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, δεν επιτρέπουν στο νερό να...