Πόσοι από εμάς αλήθεια ξέρουν τι νερό πίνουν και πόσοι διαβάζουμε και κατανοούμε τι αναγράφεται στην ετικέτα ενός εμφιαλωμένου νερού που αγοράζουμε για χρήση στο σπίτι; Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, διότι: Δεν υπάρχει νομοθεσία που να προσδιορίζει το τι ακριβώς πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα Δεν αναφέρονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Δεν αναφέρεται ο μέσος όρος των δειγματοληπτικών μετρήσεων του προηγούμενου χρόνου, αλλά τριών και πέντε ετών πριν ...