ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Έχει σχεδιασθεί από την Ιατρική Επιστημονική Ομάδα της Σ.Ο.Δ.Ι. για να ελέγξετε ολοκληρωμένα ποια πραγματικά είναι τα πιθανά επίπεδα άμυνας του οργανισμού σας διότι καμία απλή εργαστηριακή εξέταση δεν μπορεί να τα ανιχνεύσει.

 

Ας ξεκινήσουμε!